Nyelv-Oktatás-Politika tárgyú művek bibliográfiája (2001-2011)  
      Monográfiák és kötetek  
      Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával   
         
  Sorsz. (Sorozat)szerk. Sorozatcím Szerző(k) Cím Kiadó neve Kiadó helye Kiadás éve Támogató Old-szám Reprint Tematika - Kulcsszavak  
  1     Beregszászi Anikó - Csernicskó István ... Itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról     2004 AJK 206   Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról  
  2 Csernicskó István   Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita A mi szavunk járása. Bevezetés a magyar nyelvhasználatba       AJK 285   A kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellegzetességeiről, a kétnyelvűség hatásairól empirikus adatok alapján  
  3 Csernicskó István KMTF kiadványai 1. Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika KMTF Beregszász 2001 NKÖM 143   Kárpátaljai magyar oktatási intézményrendszer, a kisebbségek anyanyelvi oktatására vonatkozó normák a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban, az állami és a kisebbségi oktatáspolitika közötti konfliktusok  
  4     Botlik József Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján Veszprémi Egy. Tanárképző Kar Nyíregyháza - Veszprém 2005       közigazgatás, nemzetiségpolitika  
  5     Braun László, Csernicskó István, Molnár József Magyar anyanyelvű cigányok /romák Kárpátalján PoliPrint Kft. Ungvár 2010 Szülőföld Alap 120   a kárpátaljai cigányok/romák számarányának és helyzetének regisztrálása Kárpátalján  
  6     Brenzovics László Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján 939-1944 KMKSZ Ungvár 2010 Szülőföld Alap 204   nemzetiségpolitika, történelem, Kárpátalja  
  7     Dupka György Autonómia-törekvések Kárpátalján Intermix Budapest-Ungvár 2004   231   Kissebség, politika, XX.-XXI. Sz.  
  8     Eperjesi Penckófer János Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX.század második felében Magyar Napló, KMPSZ Budapest 2003 Nemzeti Kulturália Alappogram, Magyar Könyv Alapítvány, IKA 326   Kárpátaljai magyar irodalom a XX. Sz. második felében  
  9     Gulácsy Géza Kis magyar nezetpolitika és más válogatott írások Kárpátaljai Magyar €Kulturális Szövetség Ungvár 2009 Szülőföld Alap 226p   politika, szociológiai mutatók, demográfia, autonómiatörekvések, oktatás  
  10     Horváth Lajos Kárpátalja képviselete a magyar országgyűlésben, 1938-1945  Tarsoly K Budapest 2002          
  11   Rákóczi-füzetek Huszti Ilona Nyelvtanítás: módszerek és eljárások PoliPrint Kft. Ungvár 2010   166   angol nyelv tanításához módszertani kiadvány  
  12 Zoltán András Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22. Ištvan Kovtûk ; pod red. i predisloviem A. Zoltana Ukrainskie zaimstvovaniâ v užanskom vengerskom govore Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz Nyíregyháza  2007 OTKA, EURO-Clip 340   Kótyuk István disszertációja  
  13     Kovács Miklós Ukrajnai választások és magyar érdekvédelem 1989-2008 között KMKSZ Ungvár 2008   107   politika, választások  
  14     Orosz Ildikó A függetlenségtől a narancsos forradalomig (A kárpátaljai magyarság helyzete a független Ukrajában 1991-2005) PoliPrint Ungvár 2007 Apáczai Közalapítvány 408   oktatás, politika, gazdaság, nyelvhasználat  
  15     Orosz Ildikó A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében : 1989-1999  PoliPrint Ungvár  2005   183   oktatástörténet  
  16     Skultéty Csaba Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában Kairosz Kiadó Budapest 2009 NKA 193   határontúli magyarság művelődéstörténete a 20. században  
  17 Szarka László Kisebbségi monográfiák I. Szesztay Ádám Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében 1956-1962 Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára Gondolat Kiadói Kör Budapest 2003 MTA Kisebbségkutató Intézet,  417   Az 56-os forradalom és a nemzetiségi kérdés (1956-57): Szovjetunió és Kárpátalja, nemzetiségi kérdés a forradalom utáni első két évben (1957-58): Kárpátalja kérdése, valamint az 1958-62 közötti időszak: Szovjetunió és a szovjet tábor, a Szovjetunió és a  magyar kisebbségek  
  18   Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae Udvari István A Magyarországhoz történt vissztérés után, 1939-1945   Budapest 2005   445   Nemzetiségi politika, közigazgatás  
  19   Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae Udvari István Magyarok, Ruszinok, Csehek és Ukránok, 1918-1945     2005   552   Nemzetiségi politika, közigazgatás  
  20     Балега Ю. Політичне русинство і будівництво української держави Гражда Ужгород 2003   196      
  21     Балега Ю.І. Політичне русинство або Фенцико-бродіївські привиди на Закарпатті Гражда Ужгород 2010   248   a politikai ruszinság története, a mozgalom fejlődése és jelenlegi helyzete  
  22     Гомоннай В., Росул В., Ходанич П. Педагогічна освіта на Закарпатті Гражда Ужгород 2003 УжДІІЕП, Мукач. Гуманітарно-пед.ін-т, Закарпат.обл.від-ня пед.т-ва України 112      
  23     Данилюк Д.Д., Міщанин В.В. Кафедра історії України УжНУ Інформаційно-видавничий центр ЗІППО Ужгород 2010 Міністерство освіти і науки України, Держ.вищий навчальний заклад "Ужглрлдський національний університет", каф. Іст. України 125   az UNE Ukrajna története tanszék története, oktatóinak bibliográfiai adatai  
  24     Дзендзелівський Й., Сак Ю., Штенберг Я. Василь Довгович  - зачинатель досліджень угорсько-українських та угорсько-російських лексичних сходжень Гражда Ужгород 2003 УжНУ 150      
  25     Маріан Токар Партії національних меншин Закарпаття (20-30-ті роки ХХ ст.) УжНУ, НДІ карпатознавства Ужгород 2002   56   a csehszlovák éra politikai élete, nemzeti kisebbségi pártok működése Kárpátalján a 20-30-as években  
  26     Маріан Токар Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919-1939) Наш рідний край Ужгород 2006   380      
  27     Н. Балаж, М. Бейреш Сіємо зерна мудрості. Книга перша Карпатська вежа Мукачево 2006   506   tudományos népszerűsítő kiadvány a Munkácsi Állami Mezőgazdasági Technikum 60. születésnapja alkalmából  
  28     Небесник Іван Художня освіта на Закарпатті у ХХ. столітті: історико-педагогічний аспект ВАТ Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2000   168   наукове видання про художню освіту для науковцівб викладачів, студентів  
         
      vissza a lap elejére    
          s