Hely- és egyháztörténeti művek bibliográfiája (2001-2011)  
  Tanulmányok- és konferencia kötetek  
  Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával   
 
  Sorsz. (Sorozat)szerk. Sorozatcím Szerző(k) Cím Kiadó neve Kiadó helye Kiadás éve Támogató Old-szám Reprint Tematika - Kulcsszavak  
  1   Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára Dr. Sebestyén Zsolt Személynevek Beregvidék helyneveiben Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Budapest 2006   107-112   személynevek  
  2 Glatz Ferenc Műhelytanulmányok (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a MTA-n) Szerk.: Bakó Boglárka Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében.Műhelytanulmányok  (Románia, Szlovákia, Ausztria, Szerbia mellett Ukrajna is benne van) MTA Társadalomkutató Központ Budapest 2003 MTA 384   A tanulmánykötete a Kisebbségi konfliktusok, megoldási alternatívák Kelet-Közép-Európában című kutatási program keretében készült.  
        Bagu Balázs Bátyúi jeles napok és szokások Intermix Ungvár ; Budapest  2006   196   népszokások, néprajz  
        Beregszászi Anikó A kárpátaljai Bátyú település         321-333      
        Csernicskó István Csap         333-347      
        Karmacsi Zoltán Tiszaújlak lakosságának identitásmutatói         347-377      
        Zubánics László Víz tükrére történelmet írni... : helytörténeti írások  Intermix Ungvár ; Budapest  2007   91   helytörténeti írások  
  3 Ivancsó István "Téged jöttünk köszönteni" : Máriapócs, 2005. november 21-22. : a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia anyaga Bendász Dániel Máriapócs és Kárpátalja  Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyháza 2005   77-82      
  4   Kárpátaljai Magyar Könyvek 174.   Tanulmánygyűjtemény     2007   116   görög-katolikus egyház  
  5   Kárpátaljai Magyar Könyvek 176. Zubánics László, Vargáné Katona Mária Boszorkányok pedig nincsenek?! : a kárpátaljai néphit és a történelmi valóság találkozása Intermix Kiadó Ungvár-Budapest 2007   88   Nagydobrony néphit  
  6 Selmeczi Kovács Attila Lélek és élet : ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére Pilipkó Erzsébet Görög katolikus és református felekezetek együttélése Kárpátalja  Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém 2006   95-101      
  7 Vámos Imre Megmaradás: magyar jelen és jövő Kárpátalján!     Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Budapest 2011   123   határon túli magyarság, helytörténet  
  8 Zubánics László KMMI-füzetek Zubánics László "Túl a Tiszán van egy város, Beregszász..." : tanulmány KMMI Beregszász 2009          
  9     редкол.: Й. В. Кобаль ; В. Русин [та ін.] ; наук. ред. Й. В. Кобаль ; відп. за вип. В. С. Шеба. Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею : Вип. 11 Закарпат. краєзнав. музей  Ужгород 2011   296   a Kárpátaljai Honismereti Múzeum tanulmánygyűjteménye a kárpátaljai történelemmel és kultúrával kapcsolatosan, valamint a "Kárpát-régió múzeumainak helyzete és fejlődési perspektívái" című nemzetközi tudományos konferencia anyagait  
 
  vissza a lap tetejére  
  s