Hely- és egyháztörténeti művek bibliográfiája (2001-2011)  
      Monográfiák és kötetek  
      Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával   
         
  Sorsz. (Sorozat)szerk. Sorozatcím Szerző(k) Cím Kiadó neve Kiadó helye Kiadás éve Támogató Old-szám Reprint Tematika - Kulcsszavak  
  1 Soós Kálmán Száz magyar falu könyvesháza Botlik József Gát Száz magyar falu könyvesháza Kht.   2000 NKÖM, IKA, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Pro Professione Alapítvány, Westel Mobil távközlési Rt. 231   Falu monográfia  
  2 Kobály József CLIO Történelem, honismeret, néprajz Czébely Lajos Visk története KMKSZ Ungvár 2002 NKÖM 306   Visk városának földrajzi, gazdasági, társadalmi leírása  
  3 Hajdu Mihály Magyar Névtani Dolgozatok; 178.sz. Dr. Sebestyén Zsolt A Beregszászi járás 11 településének helynevei. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Budapest 2002 ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 134 lap, 22 térkép   helységnevek Kárpátalján  
  4 Hajdu Mihály Magyar Névtani Dolgozatok; 183.sz. Dr. Sebestyén Zsolt Tíz település helynevei a kárpátaljai Beregvidékről.  ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Budapest 2003 ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 68 lap, 20 térkép   helységnevek Kárpátalján  
  5     Dr. Sebestyén Zsolt Kárpátalja településeinek történeti helynevei. A kataszteri térképek és birtokrészleti jegyzőkönyvek alapján. Bessenyei Kiadó Nyíregyháza 2008   236 p. ; 24 cm   helytörténet, történeti földrajz  
  6 Kobály József CLIO Történelem, honismeret, néprajz Fincicky Mihály Polgármesteri jelentések Ungvár város közállapotáról KMKSZ Ungvár 2001 NKÖM 177   Válogatás Fincicky Mihály Ungvár egykori polgármesterének a város közállapotára vonatkozó írásaiból  
  7     Gönczi Andrea Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején PoliPrint-II. RFKMF Ungvár-Beregszász 2008 Szülőföld Alap 144   Kárpátalja ruszin lakossága számára fontos esemény, az áttérés levéltári adatokon nyugvó vizsgálata  
  8 Szántó János   Gulácsy Lajos Mélységből a magasba. Bizonyságtétel az elmúlt időkről. Gulácsy Lajos önéletírása KRE Sajtóosztálya Beregszász 2004   102   Gulácsy Lajos KRE tiszteletbeli püspökének önéletírása   
  9 Penckófer János Hatodik Síp Mandátum Horváth László Barangolás a benei szőlőhegy múltjában Hatodik Síp Alapítvány,  Mandátum Kiadó Budapest-Beregszász 2000 NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya 90   Betekintés a beregszászi borvidék történetébe, azon belül a benei szőlőhegy szőlőhegy múltjába.  
  10 Penckófer János Hatodik Síp Mandátum Horváth László A benei református gyülekezet története Hatodik Síp Alapítvány,  Mandátum Kiadó Budapest-Beregszász 2001 NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya 114   Adalékok a benei református gyülekezet történetéhez  
  11   A Szent Korona öröksége Horváth Zoltán György és Kovács Sándor  Kárpátalja kincsei = Die Schätze von Kárpátalja = Treasures of Kárpátalja  Masszi : Romanika Budapest 2002          
  12 Kobály József CLIO Történelem, honismeret, néprajz Komáromy András Ugocsa vármegye a történelemben KMKSZ Ungvár 2001 NKÖM 180   Komáromy András válogatott írásai Ugocsa vármegye 16-17.századi történetéről  
  13   Kárpátaljai Magyar Könyvek 109. Kovács Katalin Ha a lelkek… Lélekhiedelmek Salánkon Intermix Kiadó Ungvár-Budapest     197   Salánki folklór, néprajzi és kulturális sajátosságokról szóló monográfia  
  14 Kovács László Tölgyfa könyvek Kovács László, Nagy Zoltán Kárpátalja   Budapest 2004          
  15     Kovács Sándor Ahol a Tisza születik Hungarovox Budapest 2005   95p   helytörténet, utikönyvek, felső Tisza vidék  
  16     Kovács Sándor Máramarosi bércek között : Kárpátalja máramarosi térségének kalauza  Romanika Budapest 2007          
  17 Kobály József CLIO Történelem, honismeret, néprajz Lehoczky Tivadar Adatok Hazánk archaeologiájához, különös tekintettel Beregmegyére és környékére I-II KMKSZ Ungvár 2001 NKÖM 270 I.kötet Munkács-1892; II.kötet Munkács-1912 Lehoczky által összegyűjtött régészeti leletek leírása főleg Bereg vármegyére vonatkozóan  
  18     Madai Hajnalka, Nábrádi András  Kárpátalja bekapcsolódásának segítése az Észak-alföldi régió gazdasági életébe  Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Debrecen 2008          
  19   Kárpátaljai MagyarKönyvek 174. Pilipkó Erzsébet Identitás és hit : a kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai  Intermix Kiadó Ungvár-Budapest 2007 Szülőföld Alap 116   Görög katolikusok népi élete Salánkon  
  20   Kárpátaljai Magyar Könyvek Pilipkó Erzsébet Ütköző identitások : a kárpátaljai magyar görög katolikusok etnikai és vallási identitástudatának vizsgálata az 1989-es változások kapcsán : értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a néprajz tudományágban Intermix Ungvár -Budapest 2007   187   identitásvizsgálat a görögkatolikusok körében 1989  
  21     Puskás László Megalkuvás nélkül: Boldog Romzsa Tódor élete és vértanúhalála Barnaföldi Archívum Budapest 2005   328 2. bővített görög katolikus pap, görög katolikus egyház, mártír, életrajz  
  22     Stumpf Emil Életem, Rahó Deszki Falunkért Egyesület Szeged 2010   175   helyismeret, irodalom, Rahó, memoár  
  23     Timkovic, Jozafát Vladimír Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska : 9.-18. storočie / Vladimirus de juxta Hornad   Kosice 2004   954   görög katolikus egyház  
  24     Tóth Imre Kárpátalja, a rahói járás honismereti olvasókönyve Geo-Eurön Környezetvédő Egyesület Szeged 2004   114   helyismeret, öszefoglalás ukrán nyelven  
  25   Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia Udvari István Balzsovky Gábor, Olsavszky Mihály Maunel, Bradács János püspökök és koruk Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin filológiai tanszék Nyíregyháza 2005   223   18.sz- egyház, görög katólikus  
  26   Collectanea Athanasiana Véghseő Tamás "…mint igaz egyházi ember…": a történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk. Nyíregyháza 2011   189      
  27 Fedinec Csilla Kárpátaljai Magyar Könyvek Zubánics László Guti körkép Intermix Kiadó Ungvár -Budapest 2000 NKÖM 93   Gut község történetének leírása  
  28   Kárpátaljai Magyar Könyvek Zubánics László "Perli-e még ezt a hont más?: ezer évig tényleg nem volt itt semmi? Vagy mégis?!: honismereti tanulmányok Intermix Kiadó Ungvár-Budapest 2010   260   helytörténet, tankönyv  
  29   Kárpátaljai Magyar Könyvek Zubánics László Tájba írt történelem: kultúrtörténeti időutayás Kárpátalja legmagyarabb városában és vonzáskörzetében: archív felvételekkel Intermix Kiadó Ungvár-Budapest 2011   115   helytörténet, Beregszász  
  30     Басараб В.І., Вегеш М.М. Життя і помисли митрополита Андрея Шептицького Вид-во УжНУ Ужгород     112   Andrej Septickij életéről szülü monográfia  
  31     Богдан Мариконь, Володимир Ньорба Геральдика Закарпаття : герби і печатки міст, сіл та селищ  Краєвиди Карпат Ужгород  2010   96   Kárpátalja településeinek címerei és azok fejlődéstörténetet  
  32     Йешаячу Елинек Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948) Издательство В. Падяка Ужгород 2010   498   a kárpátaljai és munkácsi zsidók története 1848-1948 közötti időszakban, angolból fordította M. Jegorcsenko, Sz. Hurbics, E. Grinberg, Sz. Belenykij és O. Klimenko  
  33     Йосип Кобаль Ужгород відомий та невідомий Видавництво Світ Львів 2003   196   tudományos népszerűsítő kiadvány Ungvár történetéről  
  34   І.Вашкеба (Ред.) Керечан О.  Олешник - Егреш: Село на Віноградівщині Видавництво В.Падяка Ужгород 2004   116   A nagyszőlősi járási Szőlősegres története  
  35     Лучкай М.М. Історія карпатських русинів: У 6-ти томах.:    Ужгород 2004   251   A kárpátaljai ruszinok története 6 kötetben  
  36     Носа, Г. В. Мараморош. Історія Дубового Ґражда Ужгород 2011   306   a Técsői járásban található Dubove falú története a kezdetektől napjainkig, levéltári források és néprajzi gyűjtés alapján  
  37     О. Мельник, В. Ньорба ; фото: В. Ньорба ; В. Вовчок [та ін]. Хустщина - перлина Марамороша Краєвиди Карпат Ужгород  2010   80   Tudományos népszerűsítő kiadvány Máramaros gyöngyéről, Husztról, történetéről és fotók alapján jelenlegi állapotáról  
  38     Пагиря, В. В., Федів Є. Т.  Творці історії Мукачева Патент Ужгород  2011   120   történelmi adatok és fotók Munkács történetéről  
  39     Поп Д., Поп І. Історія Подкарпатської Руси   Ужгород     264   A Podkarpatszka Rusz története  
  40     Сирохман Михайло Васильович Нові церкви Мукачівської греко-католицької єпархії: 20-років церковного будівництва (1990-2010) Мукачівська греко-католицька єпархія Львів, МС 2010   320      
  41     Федака С.Д. Ужгород крізь віки: нариси з історії Ужгорода Патент Ужгород 2010   296   Ungvár város fejlődéstörténete, szerepe az ukrán-magyar kapcsolatok alakulásában és társadalmi-kulturális jellegzetességei  
  42     Ференц П. Етнонаціональна оріентація українців Закарпаття в 20-30-ті ХХ століття Карпат.вежа Мукачево 2005   216      
  43       Kárpátalja megyéi. 1. r., Az Ugocsa megyéből kiűzött zsidók nevei, Nagyszőllős és járása = The countries of Carpathian-Ruthenia. Pt. 1., Names of Jews deported from Ugocsa county, Sevlus and vicinity      2004          
         
      vissza a lap tetejére    
s         s